Catàleg

Cistella  

Cap producte

Transport 0,00 €
Taxa 0,00 €
Total 0,00 €

Els preus són amb IVA inclòs

Cistella Ho compro

Condicions d'ús d'aquest lloc webLi preguem que llegisca detingudament aquests termes i condicions d’ús del lloc web. Al accedir o utilitzar aquest lloc web vostè accepta quedar vinculat per aquests termes i condicions. Si no hi està d’acord, preguem que s’abstinga  d’utilitzar aquest lloc. 

Aquestes pàgines web son propietat i estan mantingudes per Musicvall, Edicions Musical CB, amb domicili a Tavernes de la Valldigna. El contingut està protegit per les lleis de la Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial i els tractats internacionals referents a aquestes lleis. 


Propietat Intel·lectualEl contingut d’aquest lloc web està protegit per la propietat intel·lectual. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs al lloc web www.musicvall.com, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges, obres fotogràfiques, fotos i codis font utilitzats per a la seva programació.

Musicvall ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Musicvall no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, l’usuari no ha de confiar en ella com si ho fos. Musicvall declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

Musicvall es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat de previ avís. Musicvall, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització que de la web pugui fer l’usuari, tant pel que fa a la informació com tampoc dels serveis inclosos.

En cap cas Musicvall, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint el present text amb caràcter general un avís legal a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguen ocórrer.

Musicvall no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'usuari. Musicvall no recomana ni garanteix cap de la/es informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través del mateix, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Musicvall com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Musicvall no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.


Propietat d'aquestes pàgines i propietat industrialAquesta web és propietat de Musicvall. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des de ella cap a altres pàgines web, són propietat exclusiva de Musicvall, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Musicvall.  Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Musicvall l'ús que l'usuari puga portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut, dades, en especial material fotogràfic i musical o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Musicvall.


Privacitat i protecció de dades personalsMusicvall reconeix la importància del seu dret a la intimitat i del tractament adequat de les seves dades. Li preguem que consulte les condicions respectives a l’apartat de Política de privacitat, que s’adjunten a les presents condicions i passen a formar part de les mateixes.


Llei aplicable i jurisdiccióLes presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer / dirimir qualsevol qüestió que es suscite sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els Tribunals competents son els del domicili social de Musicvall, especificat en el present lloc web. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

No obstant lo anterior, Musicvall tindrà el dret a iniciar i presentar qualsevol reclamació o procediment judicial fonamentat en un incompliment de les presents condicions davant de qualsevol Tribunal d’una jurisdicció competent.