Política de privacitat

Llegiu atentament aquesta “Política de Privacitat” per comprendre les nostres polítiques i pràctiques relatives al tractament de dades personals.

Pel fet d’utilitzar la pàgina web de Musicvall, Edicions Musicals SLU, de fer una comanda a través d’aquesta o de facilitar-nos les vostres dades personals de qualsevol altra manera, reconeix l’acceptació d’aquesta Política.

Sense perjudici del que preveu a cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari facilite les seves dades de caràcter personal i accepte les condicions de manera explícita, està autoritzant de forma expressa Musicvall, Edicions Musicals SLU en el tractament automatitzat de els mateixos per a les finalitats indicades als formularis.

Musicvall, Edicions Musicals SLU incorporarà les dades facilitades per l’usuari a un fitxer automatitzat de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. Musicvall, Edicions Musicals SLU no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense el consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a la de correu electrònic de l’empresa propietària del web.

A Musicvall, Edicions Musicals SLU tractem les dades personals que ens faciliten els nostres clients d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, en vigor des del 25 de maig del 2018.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: Musicvall, Edicions Musicals SLU
  • NIF: ES/B56558026
  • Adreça postal: C/ Dolors, 56 – 46760 – Tavernes de la Valldigna (València)
  • Telèfon: +34 962 823 819
  • Correu electrònic: musicvall@musicvall.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Musicvall, Edicions Musicals SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats pels nostres clients, gestionar la relació comercial i mantenir-los informats de les novetats.

EL PRESTADOR DEL SERVEI recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT als formularis, per formalitzar la compravenda dels productes. EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que gestionarà de manera automatitzada aquestes dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI tractarà aquestes dades per a la facturació i l’enviament del producte, així com, amb el consentiment exprés previ de l’usuari, per a l’enviament periòdic d’ofertes i d’informació comercial al CONTRACTANT. En qualsevol cas, les dades recollides i tractades pel PRESTADOR DEL SERVEI són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps dels formularis en què figure un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser emplenats la conseqüència seria impossibilitat de remetre la consulta o de fer la comanda concreta.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial i, si escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació legal per al tractament de les dades que ens faciliten les persones interessades és el consentiment de l’interessat:

De conformitat amb la normativa actual, sempre requerirem que l’usuari accepte de manera explícita la nostra política de privacitat. D´aquesta manera, per rebre informació sobre les activitats i novetats de Musicvall, Edicions Musicals SLU, requerirem l´acceptació explícita de l´interessat.

A quins destinataris de comunicaran les seves dades?

Les dades personals que ens proporcionin els nostres clients no se cediran a terceres persones excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o per a l’estricta gestió de la relació comercial (comptabilitat general; manteniment de la pàgina web, botiga e-commerce). En aquests casos sempre requerirem el consentiment explícit del client.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Musicvall, Edicions Musicals SLU estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En aquest cas, Musicvall, Edicions Musicals SLU deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT que introduisca les vostres dades personals als diferents formularis d’alta, tindrà ple dret a exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a dpd@musicvall.com o per correu postal a Musicvall, Edicions Musicals SLU amb domicili al c/ Dolors, 56 CP 46760 de Tavernes de la Valldigna (València – Espanya) incloent en ambdós casos còpia del DNI o altre document identificador del titular de les dades.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a Musicvall, Edicions Musicals SLU procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques
  • Informació comercial

En qualsevol cas, les dades recollides i tractades pel PRESTADOR DEL SERVEI són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment. No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Altres informacions:

Seguretat. – EL PRESTADOR DEL SERVEI assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i és per això que s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en vigor des del 25 de maig de 2018. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable en cap cas de les incidències que puguen sorgir al voltant de les dades personals quan es dega a una manca de diligència del CONTRACTANT en relació a la guàrdia i custòdia de les claus d’accés o de les dades personals pròpies.

Veracitat de les dades. – El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a modificar-les si fos necessari.

What are you looking for?
Please type the word you want to search and press "enter"