Condicions de compravenda

1. Registre com a client: Per comprar és obligatori el registre, ja que la nostra web distingeix la procedència dels usuaris i els impostos corresponents. Podreu consultar en qualsevol moment el vostre historial de comandes i factures per veure les vostres compres anteriors. Teniu opció de subscriure's al nostre butlletí de novetats i així rebreu notificacions amb les novetats editorials i discogràfiques de la nostra botiga. L'usuari declara que totes i cadascuna de les dades aportades i informacions aportades són correctes, que coneix i accepta íntegrament les condicions generals de compra que regiran, a partir del moment de completar el procés de compra.
2. Com comprar: Per comprar un article heu d'afegir-lo a la cistella fent clic al botó 'afegir a la cistella'. Quan haja posat tots els articles que vulga comprar pot revisar la cistella fent clic al botó “Cistella”. El contingut apareix detallat amb els articles que heu afegit: descripció, quantitat, preu per unitat, total per article, despeses de tramesa i impostos. Si voleu eliminar un article de la cistella premeu el botó 'eliminar'. Un cop revisada la cistella pot continuar per finalitzar la compra. A partir d'aquí seguiu els passos fins arribar a la passarel·la de pagament on podreu fer el pagament de forma segura. Un cop acabat us enviarem un missatge de confirmació de comanda al vostre correu electrònic.
3. Preus i impostos. Tots els nostres preus inclouen IVA. Per saber l'IVA corresponent a un producte heu d'anar a la cistella de la compra un cop hagueu escollit el producte i iniciar el procés de compra. Els ciutadans de països europeus que declaren titular d'empresa i faciliten un NIF vàlid (VIES) estan exempts d'IVA (VAT).
4. Disponibilitat de productes: Tenim disponibilitat de tots els nostres productes.
5. Les formes de pagament són: La forma per defecte de pagament és la Targeta de Crèdit. Tingueu la seguretat que només vostè, persona titular de la targeta, serà el que estiga realitzant la compra on-line la qual us possibilitarà la compra segura per Internet i us autentificarà i legitimarà com l'únic titular de la targeta targeta que utilitzeu. Per als ciutadans del territori espanyol, també pot optar per la forma de pagament de transferència bancària. Un cop realitzada la compra, automàticament s'enviarà un correu electrònic on se us informarà de la vostra compra i amb un número de compte bancari per realitzar el pagament. Mentre el pagament no es faça la comanda no quedarà acceptat i llesta per a l'enviament.
6. Com puc cancel·lar la meva comanda? Durant les 24 hores següents a la realització de la comanda podeu sol·licitar la cancel·lació des de l'apartat de les meves comandes del compte de client, opció "cancel·lació de comanda". Passades 24 hores pots sol·licitar-ho i, sempre que el paquet no haja estat enviat, també procedirem a cancel·lar-lo. En cas que la comanda haja estat completada i el paquet ja haja estat enviat haurà d'emplenar el formulari de desistiment i enviar-lo en un termini de 7 dies des de la recepció de l'article. En cas que la comanda haja estat enviada, el desestiment de la comanda suposa la devolució íntegra de l'import de compra, però no d'enviament.
7. Devolucions. Respectem el dret a desistiment en tots els productes per fer ús del dret de devolució caldrà emplenar el formulari de desistiment i enviar-se. El termini màxim per enviar el formulari és de 7 dies des del dia de recepció del producte. Els articles s'han de tornar en perfectes condicions (amb el seu embalatge original i sense haver-ne fet ús). No s'acceptaran productes fets malbé o fora del seu embalatge original. La devolució d'un article suposa la devolució total de l'import de l'article menys les despeses d'enviament. Pel que fa als articles defectuosos vostè haurà de revisar abans d'anar-se'n el transportista que el producte no és defectuós. En cas de ser defectuós, vostè haurà d'indicar al transportista que no desitja el producte i ens avisarà per e-mail (comandes@musicvall.com) que l'article s'ha rebut defectuós, per la qual cosa procedirem a restituir-li el producte (sense despeses d'enviament) i a emprendre les accions necessàries contra l'empresa de transport.
8. Enviament. Les formes d'enviament que oferim es detallen al procés de compra i el client és qui tria la forma desitjada. A partir de 300€ de comanda l'enviament és gratuït. Tots els nostres enviaments tenen una assegurança de protecció.
9. Lloguer de partitures. Per sol·licitar el lloguer d'una partitura o dels materials d'una obra del nostre catàleg podeu contactar amb nosaltres mitjançant el formulari destinat a aquest efecte. Nosaltres ens posarem en contacte amb vosté per tramitar-ho.

CONTRACTE DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRAVENDA DE LA BOTIGA DE MUSICVALL, EDICIONS MUSICALS S.L.U. AL QUE S'ACCEDEIX A TRAVÉS DEL LLOC WEB www.musicvall.com
Mitjançant aquest document, sestableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte, la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.musicvall.com, titularitat de Musicvall, Edicions Musicals SLU (d'ara endavant EL PRESTADOR DEL SERVEI), amb domicili al c/ Dolors, 56 CP 46760 de Tavernes de la Valldigna ( València), amb CIF ES/B56558026, i les persones físiques o empreses (d'ara endavant CONTRACTANT) que manifesten la voluntat de comprar aquests productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d'aquest lloc web. Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents Condicions Generals que el CONTRACTANT ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través del lloc web www.musicvall.com les presents condicions de compravenda, perquè les llegeixca, imprimisca, arxive i accepte, i el CONTRACTANT no podrà comprar el producte sense que s'haja produït l'esmentada consulta. El CONTRACTANT sempre disposarà d'aquestes condicions de compravenda a un lloc visible de la web.
Les presents condicions de compravenda unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre EL PRESTADOR DEL SERVEI i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions de compravenda. Aquestes condicions de compravenda prevalen per sobre de totes les condicions d'altres documents, excepte en el cas que siga estipulat per escrit.
PRIMERA. - OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS
Per aquestes condicions de compravenda EL PRESTADOR DEL SERVEI, es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest haja sol·licitat a través del lloc web www.musicvall.com a canvi d'un preu determinat. Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara que: a) Que és una persona gran i amb capacitat per contractar. b) Que ha llegit, comprès i accepta les presents condicions de compravenda.
SEGONA. LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquestes Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1998 de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en vigor des del 25 de maig de 2018, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista i en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
TERCERA. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la web en el moment en què el CONTRACTANT adquireixca els corresponents productes.
QUARTA. - DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI
4.1 Lliurament del producte. EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça que el CONTRACTANT assenyale al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents condicions de compravenda. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable pels errors causats al lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de comanda no s'ajusten a la realitat o hagen estat omeses. El termini de lliurament aproximat per a cada producte és l'indicat segons la selecció de transportista realitzada pel CONTRACTANT al procés de compra.
4.2 Responsabilitat del PRESTADOR DEL SERVEI. EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable en relació amb:
a) Els errors o retards ocasionats pel CONTRACTANT a l'hora d'introduir les vostres dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que puga sorgir quan aquestes incidències siguen degudes a problemes a la xarxa Internet, a causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe del PRESTADOR DEL SERVEI. En qualsevol cas, EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a solucionar els problemes que puguen sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
b) Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficaç i de mala fe per part del CONTRACTANT.
c) De la no operativitat o problemes a l'adreça electrònica facilitada pel CONTRACTANT per a l'enviament de la confirmació de la comanda.
d) Dret de desistiment: EL PRESTADOR DEL SERVEI reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, cas en què EL PRESTADOR DEL SERVEI reemborsarà al CONTRACTANT l'import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte indicat pel CONTRACTANT. El CONTRACTANT disposa d'un termini, per exercir el dret, de 7 dies hàbils a comptar des del lliurament del producte, considerant-se com a tal data, excepte prova en contra, la indicada al document de lliurament signat pel mateix. A efectes d'exercir aquest dret el CONTRACTANT haurà d'emplenar el formulari destinat a aquest efecte ubicat a www.musicvall.com notificar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI, en alguna forma admesa en dret i en els terminis previstos, enviant així mateix, el corresponent producte. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte esmentat, així com de qualsevol desperfecte produït en aquest com a resultat de la seva devolució.
e) Garanties: EL PRESTADOR DEL SERVEI, s'obliga al lliurament del producte en perfecte estat, i queda exempt de tota responsabilitat en relació amb els possibles trencaments o defectes en els paquets del producte produïts després del lliurament del mateix. En aquest supòsit el CONTRACTANT renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis. EL PRESTADOR DEL SERVEI respondrà, dacord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, de la conformitat en el moment de lliurament del producte, amb les presents Condicions Generals així com, especialment, amb la fitxa de cada producte que aparegui a la pàgina web en el moment de la seva adquisició o que sigui lliurada al CONTRACTANT. El CONTRACTANT, abans de signar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliure en perfecte estat, si dóna la seva aprovació en el moment de lliurament es presumirà, per ambdues parts, que el producte és conforme amb aquestes Condicions Generals així com amb la corresponent fitxa.
f) Terminis: EL PRESTADOR DEL SERVEI respon durant un termini de dos anys, a comptar des del lliurament del producte, de qualsevol manca de conformitat manifestada en el moment de lliurament del producte, en relació amb les presents condicions de compravenda i en la fitxa corresponent. En qualsevol cas el CONTRACTANT té un termini de dos mesos per informar el PRESTADOR DEL SERVEI de la manca de conformitat del producte, des del moment en què aquesta hagués estat detectada. En cas que aquesta manca de conformitat hagués estat detectada transcorreguts els 6 mesos des del lliurament del producte, serà el CONTRACTANT qui haja de demostrar que aquesta manca de conformitat ja existia en el moment de l'esmentada entrega. En aquest cas EL PRESTADOR DEL SERVEI realitzarà les accions raonables a l'efecte que el CONTRACTANT puga contactar amb el fabricant del producte per trobar la millor solució en cada cas concret, sense que EL PRESTADOR DEL SERVEI s'obligue a l'obtenció de cap resultat concret.
g) En cas de manca de conformitat del producte amb les presents condicions de compravenda o de la seva corresponent fitxa, sempre que es compleixin els requisits aquí exposats, el CONTRACTANT podrà: Exigir la reparació o substitució del producte, segons les regles establertes al Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; - Exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte, quan la reparació substitució del producte no fossin possibles. En cap cas no es resoldrà el contracte quan la manca de conformitat siga de poca importància.
CINQUENA. - DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT
5.1 Pagament. El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i la forma següents:
a) Import. - La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT en funció del producte sol·licitat serà l'assenyalada al lloc web i la que figure a la sol·licitud concreta del CONTRACTANT a cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc web apareixen sempre amb l'IVA inclòs. Addicionalment al preu que figure al lloc web per a cada un dels productes oferts haurà de sumar-se les despeses d'enviament pertinents. EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a comunicar el cost global tant del producte com de les despeses de tramesa sempre prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia compra.
b) Formes de pagament. - El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent al producte adquirit, mitjançant targeta de crèdit o ingrés bancari. Per aquelles entitats públiques se'ls facilitarà la factura perquè puguin fer el pagament de forma correcta, encara que el producte li serà lliurat quan el pagament s'hagi realitzat de manera satisfactòria.
5.2 Responsabilitat del CONTRACTANT. - En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:
a) Assumir tots els riscos de deteriorament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests hagen estat posats a disposició del tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitza el lliurament dels productes sol·licitats.
b) Comprovar el bon estat del paquet davant del tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitze el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge. Si un cop revisat el contingut el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com a cop, trencament o qualsevol desperfecte causats per la tramesa, aquest es compromet a comunicar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI en el menor termini de temps possible.
SISENA. - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
6.1. - Informació al CONTRACTANT de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT als formularis que puguin existir al lloc web, EL PRESTADOR DEL SERVEI compleix estrictament la normativa vigent de Protecció de dades de caràcter personal i altres normes que la desenvolupen i informa al CONTRACTANT que les dades referides seran incloses dins d'un fitxer per al tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT el seu consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions de compravenda a l'esmentat tractament.
6.2. - Finalitat del tractament: EL PRESTADOR DEL SERVEI recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT al formulari per formalitzar la compravenda dels productes. EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI tractarà aquestes dades per a la facturació i l'enviament del producte, així com per a l'enviament periòdic d'ofertes i d'informació comercial al CONTRACTANT. En qualsevol cas, les dades recollides i tractades pel PRESTADOR DEL SERVEI són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.
6.3. - Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en què figuri un asterisc* als formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat de remetre la consulta o de fer la comanda concreta.
6.4. - Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT que introdueixi les vostres dades personals en els diferents formularis d'alta, tindrà ple dret a exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a www.musicvall.com o per correu postal a Musicvall, Edicions Musicals SLU/Carrer Dolors, 56/46760 de Tavernes de la Valldigna (València – Espanya) incloent en ambdós casos còpia del DNI o altre document identificatiu, del titular de les dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i el tractament de les dades personals del CONTRACTANT, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.
6.5. - Seguretat. - EL PRESTADOR DEL SERVEI assegura l'absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes a la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d‟un atac o accés no autoritzat als sistemes de manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una manca de diligència del CONTRACTANT en relació amb la guàrdia i custòdia de les claus d'accés o de les dades personals pròpies. Pel que fa a les dades necessàries per al pagament de comandes, no passen en cap moment pels nostres servidors informàtics sinó que s'introdueixen directament a la TPV de l'entitat bancària, la qual disposa de la tecnologia de xifrat d'alt nivell. El nostre lloc web també disposa del certificat de seguretat de xifrat d'alt nivell instal·lat pel nostre proveïdor d'allotjament web.
6.6. Veracitat de les dades. - El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a modificar-les si fos necessari.
SETENA. - RESPONSABILITAT
7.1. - EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable de:
7.1.1.- Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
7.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
7.2. - EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret a suspendre l'accés al lloc web sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, EL PRESTADOR DEL SERVEI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què en tingui coneixement fent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.
VUITENA. - DRETS D'AUTOR. EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que el lloc web www.musicvall.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web, es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés i escrit del PRESTADOR DEL SERVEI.
NOVENA. - LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT. Aquestes Condicions de compravenda es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals EL PRESTADOR DEL SERVEI se sotmet als criteris de determinació competencial establerts a la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.
DESENA. En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions de compravenda siga declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PRESTADOR DEL SERVEI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PRESTADOR DEL SERVEI.

What are you looking for?
Please type the word you want to search and press "enter"